Xp
MLB       
Xp
  
KBO       
Xp
  
Mania Community. Your Favorite.
Fun
체육돌 계보를 잇는 여자아이돌.jpgif
 
1
19
  7738
2019-08-18 21:39:57

우주소녀 은서양궁

GIF 최적화 ON    
9.42M    665K

복싱 ㅎㅎ


GIF 최적화 ON    
6.23M    356K


복싱여제 최현미도 인정


주짓수


GIF 최적화 ON    
6.06M    416K


커버댄스배틀 우승


GIF 최적화 ON    
5.38M    679K

씨름


GIF 최적화 ON    
7.64M    606K
GIF 최적화 ON    
7.12M    722K


GIF 최적화 ON    
5.29M    598K


3km 뜀걸음  1위 합격


GIF 최적화 ON    
9.35M    840K


전투사격 만발 합격


GIF 최적화 ON    
6.28M    340K


30kg 급속행군 합격

GIF 최적화 ON    
9.98M    593K


그래서 대한민국 육군 홍보대사 발탁


GIF 최적화 ON    
14.23M    986K계주 금메달

5
Comments
1
2019-08-19 00:12:29

저정도면 특전사 가야겠네요

1
1
2019-08-19 00:44:28

참모총장님 포스 장난아니네요

1
1
2019-08-19 09:10:29

커버댄스에서도 달리기로 점수 획득하는 전문 체육인

1
2
2019-08-19 09:24:28

사실 댄스자체는 다영이가 혼자 멱살캐리했는데 은서는 달리기로 MVP 

1
2019-08-19 09:19:48

 저 정도면 재능낭비...

19-09-20
15
4609
1
19-09-20
15
9285
1
글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건