Xp
MLB       
Xp
  
KBO       
Xp
  
Mania Community. Your Favorite.
Fun
트와이스 인사를 거부하는 선배가수.gif
 
1
23
  6400
2019-10-21 17:44:13

GIF 최적화 ON    
4.14M    327K

 

GIF 최적화 ON    
3.47M    262K

4
Comments
1
2019-10-21 17:51:20

트와이스가 태어나기도 전에 데뷔했겠네요

1
2019-10-21 18:01:18

진짜 만나기 싫었겠어요

1
2019-10-21 18:05:03

모모가 저렇게 이뻤나요?

1
2019-10-22 11:59:05

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건