Xp
MLB       
Xp
  
KBO       
Xp
  
Mania Community. Your Favorite.
Fun
사나이들이 대화하는 법 <그랜 토리노>
 
1
14
  1820
Updated at 2019-01-11 21:52:59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
Comments
1
2
2019-01-11 21:47:50

이 영화 참 좋아요.. 추천할때마다 왜이런 재미없는거 추천해주냐는 핀잔 듣지만

1
5
2019-01-11 23:02:01

클린트옹 최고 걸작이라고 생각합니다. 노년의 보수주의자가 세상에 던지는 마지막 메세지 같았습니다.

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건