Xp
MLB       
Xp
  
KBO       
Xp
  
Mania Community. Your Favorite.
Fun
여자아이돌들 단발 vs 장발 (스압).jpg
 
1
13
  4993
Updated at 2019-06-13 22:00:38

 레드벨벳 웬디

 

 

 

 

러블리즈 JIN

 

 

 

우주소녀 루다

 

 

 

 

레드벨벳 조이

 

 

 

 

러블리즈 수정

 

 

 

 

 

우주소녀 보나

 

 

 

 

 

모모랜드 연우

 

 

 

 

 

CLC 예은

 

 

 

 

 

 

 

모두 단발 장발 둘다.. 

 

 

<정연이 추가합니다>

 

트와이스 정연

 

 

 

 

GIF 최적화 ON    
4.69M    978K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
Comments
1
2
2019-06-13 21:36:36

이 분야 끝판왕인 정연이 없네요

WR
1
Updated at 2019-06-13 21:38:11

개인적으로 정연이는 단발이 진리라 뺏습니다.

단발정연이 진리요 빛이죠.

퍼온거기도 하고요

1
2
2019-06-13 21:59:01

그냥 이쁜애들 모아놓으셨군요

WR
1
2019-06-13 22:15:58

이쁜 애들 모아놨길래 냅다 퍼왔습니다 

1
2019-06-13 22:29:55

머리가 얼굴빨 받았네요

1
2019-06-14 03:03:52

역시 헤완얼

1
2019-06-14 09:13:23

단발 장발이 뭐가 중요하겠습니까

1
2019-06-14 09:23:46

근데 연우는 짤랐으면...

1
1
2019-06-14 10:42:38

와 보나

글쓰기
검색 대상
띄어쓰기 시 조건